SRCM HAZOP LOPA SIL QRA Veiligheidsstudie

Het adviesbureau voor BRZO en ARIE ondersteuning, Kwantitatieve Risico Analyses (QRA), HAZOP en LOPA studies,  What-If analyses, Bowtie Analyses, SIL classificatie en verificaties, Procesveiligheid Trainingen, Ongevallenonderzoek (TRIPOD ), Arbo-ondersteuning (o.a. RI&E), ATEX,  Advies Gevaarlijke Stoffen, Audits, Inspecties.

Safety and Risk Consultancy Meesters B.V. (SRCM) is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen verwerken, opslaan en/of  transporteren. Er wordt ondersteuning geboden bij het inzicht verkrijgen en verder verbeteren van  de veiligheid- en milieuprestaties zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving op dit gebied (ARBO, ARIE, BRZO, Wet Milieubeheer). De doelstelling is om doelgerichte, deskundige ondersteuning te geven op een klantvriendelijke manier.

Er wordt gebruik gemaakt van de moderne technieken en innovatieve software pakketten (PHA-Pro, BowtieXP en Incident XP).

Verschillende tevreden klanten gingen u al voor.