SRCM HAZOP LOPA SIL QRA Veiligheidsstudie Risico Analyse

Het adviesbureau op gebied van Seveso/BRZO, ARIE, Procesveiligheid, ATEX en Functional Safety. SRCM kan u helpen bij het verbeteren van uw veiligsmanagementsysteem, uitvoeren van risico analyses (QRA, HAZOPLOPA, What-If, Bowtie ), SIL classificatie en verificaties, Procesveiligheid Trainingen, Ongevallenonderzoek (o.a TRIPOD ), Arbo-ondersteuning (o.a. RI&E), ATEX (o.a EVD),  Advies Gevaarlijke Stoffen, Audits, Voorbereiden, begeleiden en uitvoeren van Inspecties, etc.

Safety and Risk Consultancy Meesters B.V. (SRCM) is gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven die gevaarlijke chemische stoffen verwerken, opslaan en/of  transporteren. Er wordt ondersteuning geboden bij het inzicht verkrijgen en verder verbeteren van  de veiligheid- en milieuprestaties zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving op dit gebied (Seveso/BRZO, ARIE, Arbowet, Wet Milieubeheer). De doelstelling is om doelgerichte, deskundige ondersteuning te geven op een klantvriendelijke manier.

Er wordt gebruik gemaakt van de moderne technieken en innovatieve software pakketten (PHA-Pro, BowtieXP en Incident XP).

Verschillende tevreden klanten gingen u al voor.