Jaarverslag Arbeidsinspectie 2023

Op 27 maart 2024 heeft de Arbeidsinspectie haar jaarverslag 2023 gepubliceerd. Hieronder vindt u enkele kerncijfers.

Arbeidsongevallen

Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop.
In 2023 ontvangt de Arbeidsinspectie 3.866 meldingen van ongevallen, dat is 4 procent meer dan in 2022.
Meldingsplichtige arbeidsongevallen met voldoende aanknopingspunten voor vervolgonderzoek, worden door de Arbeidsinspectie nader onderzocht.
In 2023 heeft dit geleid tot 2.493 ongevalsonderzoeken. Het aantal afgesloten ongevalsonderzoeken was 2.448.
Het aantal dodelijke slachtoffers in 2023 bedroeg 72, in de voorgaande jaren waren dat er respectievelijk 51, 60 en 54.

Risicovolle sectoren

Net als in eerdere jaren vielen in absolute zin de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen in de sectoren industrie, bouwnijverheid en handel, vervoer en horeca.

Afgezet tegen het aantal banen is de bouwnijverheid in 2023 de sector waarin relatief de meeste slachtoffers van ernstige arbeidsongevallen vielen: gemiddeld 111 per 100.000 banen van werknemers, gevolgd door de landbouw met 77 en industrie met 71 slachtoffers per 100.000 banen. Ook dit is vergelijkbaar met eerdere jaren.

In 2023 onderzocht de Arbeidsinspectie in totaal 87 overlijdens in de werksfeer. Daarbij was in 15 gevallen sprake van een medische oorzaak voor het overlijden. De overige 72 betroffen dodelijke arbeidsongevallen. In 67 gevallen was het overlijden direct aan het werk gerelateerd en in 5 gevallen was er een andere oorzaak, bijvoorbeeld suïcide. Het aantal van 72 dodelijke slachtoffers van arbeidsongevallen is vergelijkbaar met eerdere jaren.

Het jaarverslag bestaat uit 3 verschillende onderdelen:

Hierbij de link om alles in 1 keer te downloaden : ‘Volledig jaarverslag 2023’.

Bron: Nederlandse Arbeidsinspectie, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.;

Reageren is niet mogelijk.