Partners

Om onze klanten optimaal te kunnen bedienen wordt vaak nauw samengewerkt met verschillende partners, waaronder consultancy- en ingenieursburo’s,  leveranciers van software en externe experts. Hierdoor kunnen we onze klanten voorzien van de best mogelijke oplossingen en expertise op maat. De belangrijkste partners van SRCM zijn:

Pro6com Logo

Pro6com is een deskundig en betrouwbaar ingenieurs- en consultancy bureau, gespecialiseerd op gebied van procestechnologie en procesveiligheid. Pro6com heeft ruime ervaring opgedaan in verschillende industrietakken en beschikt over vakkundige experts. Daarom is Pro6com bij uitstek geschikt voor aanvullende ondersteuning van klanten. Er wordt al jaren met veel plezier samengewerkt, tot volle tervredenheid van onze klanten. De samenwerking heeft vooral betrekking op het gebied van veiligheidsmanagementsystemen, risicoanalyses zoals HAZOP en LOPA en advisering op het gebied van Gevaarlijke Stoffen.

RiskCC is een ervaren en deskundig adviesbureau die klanten ondersteunt bij het voldoen aan Seveso, ARIE wetgeving en ATEX richtlijnen.  Al vele jaren wordt prettig samengewerkt met RiskCC, bij verschillende klanten. De samenwerking heeft vooral betrekking op het uitvoeren van veiligheidsstudies (HAZOP, LOPA, SWIFT), RI&E’s, ATEX, opstellen van veiligheidsbeheerssystemen (VBS).

Arbode is een Consultancy bureau die eveneens veiligheidsopleidingen verzorgt, zoals MVK (Middelbaar Veiligheidskundige) en HVK (Hoger Veiligheidskundige). Sinds enige jaren wordt er op een prettige manier met Arbode samengewerkt en verzorgt SRCM een groot deel de module industriele veiligheid van de HVK opleiding. Het betreft lessen op gebied van procesveiligheid, veiligheidsstudies (HAZOP, What-IF, SWIFT, Bowtie, etc), LOPA en SIL, en ATEX. Naast het verzorgen van deze lessen wordt incidenteel samengewerkt om klanten te ondersteunen op gebied van procesveiligheid en ATEX.

Wolters Kluwer Logo

Wolter Kluwer – Enablon is de leverancier van de BowtieXP en IncidentXP software. Voorheen was dit CGE-Risk Management uit Leidschendam. Er wordt al verschillende jaren samengewerkt met Wolter Kluwer (voorheen CGE). De samenwerking richt zich vooral op het toepassen van de software bij klanten en het doorverwijzen van klanten voor aankoop. Daarnaast organiseert Wolter Kluwer jaarlijks leerzame en inspirerende gebruikersdagen, waar de verschillende gebruikers elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen.