Procesveiligheid Ondersteuning

Procesveiligheid Ondersteuning

In veel bedrijven is de zorg voor de algemene veiligheid groot en veelal goed geregeld. Procesveiligheid gaat echter over de veiligheid van de primaire processen,  waarin veelal met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt. Dit vraagt om een andere, aanvullende benadering. Procesveiligheid is, in tegenstelling tot persoonlijke veiligheid, vaak complex en moeilijk meetbaar. Medewerkers in verschillende lagen van de organisatie hebben verantwoordelijkheden in het borgen van de procesveiligheid en zijn zich daar niet altijd van bewust.

Doelstelling:

Door bedrijven zo breed mogelijk te ondersteunen op gebied van procesveiligheid wil SRCM een bijdrage te leveren in het voorkomen van procesveiligheidsincidenten. Degelijke incidenten zijn altijd het gevolg van het falen van de organisatie als geheel. Ze komen gelukkig zelden voor maar hebben vaak grote gevolgen voor het bedrijf, de medewerkers en de omwonenden.

Wat kan SRCM voor u betekenen?

SRCM kan uw bedrijf ondersteunen op zowel organisatorisch als chemisch-technologisch vlak, bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van uw bedrijfsinstallaties en processen, zodanig dat de procesveiligheid geborgd is. Er kan deskundige bijstand verleend worden door bijvoorbeeld deelname in stuurgroepen en/of werkgroepen of door ondersteuning van het management bij nieuwe of bestaande projecten. Ook kan “hands-on” deskundigheid geleverd worden bij het coördineren van, of toezicht houden bij, werkzaamheden op de werkvloer. Denk hierbij aan het testen, opstarten, inregelen en verbeteren van installaties en processen.

Waarom SRCM?

SRCM is heeft expertise en ervaring op zowel chemisch- en procestechnologisch en bedrijfskundig gebied. We hebben een pragmatische en klantgerichte aanpak, waarbij rekening gehouden wordt met zowel efficiency, kwaliteit als (proces-)veiligheid. Dit staat garant voor succes op korte en langere termijn. Daarnaast beschikt SRCM over een groot netwerk van deskundigen.