Ongevallenonderzoek

Ongevallen en Incidenten onderzoek

Doelstelling van een ongevallen of incidentenonderzoek is het verschaffen van inzicht in de achterliggende oorzaken,  de omstandigheden en de wijze waarop de directe oorzaak de ongewenste gebeurtenis (het ongeval of incident) heeft doen plaatsvinden. Een beter begrip voor de bijdrage van de achterliggende oorzaken draagt bij aan het nemen van de juiste maatregelen

Wat kan SRCM voor u betekenen?

Voor het onderzoeken en analyseren van ongevallen en incidenten zijn veel verschillende analysetechnieken beschikbaar. Ook zijn er veel bedrijfseigen methodes en technieken ontwikkeld. Wanneer er zich bij uw bedrijf een ongeval of incident heeft voorgedaan, dan kan SRCM u ondersteunen bij het uitvoeren van het onderzoek en u adviseren en begeleiden in de keuze, implementatie en toepassing van een passende analysetechniek. Na afloop van het onderzoek kan eveneens de rapportage en presentatie van het incidentenonderzoek voor u uitgevoerd worden. SRCM kan ook ingeschakeld worden voor een second opinion bij een lopend of reeds afgerond onderzoek.

Onderzoek- en Analysemethodieken:

  • TRIPOD-BETA, voor onderzoek van complexe en/of ernstige (bijna) ongevallen of incidenten.
  • Fault Tree Analysis, voor onderzoek van (bijna) ongevallen of incidenten met behulp van een foutenboom.
  • S137, de methodiek van de arbeidsinspectie, voor onderzoeken van arbeidsongevallen.
  • SIM, Simpele Incidenten onderzoeks Methode: een snelle en overzichtelijke methodiek voor het onderzoeken van ongevallen of incidenten met een relatief klein (potentieel aan) schade of letsel.
  • etc.

Ook kunnen wij u ondersteunen bij de ontwikkeling en borging van procedures en technieken voor incidentenonderzoek ter verbetering van uw Arbo- en Veiligheidsmanagementsysteem. Zonodig kunnen wij, tegen een gereduceerd tarief, softwarelicenties verschaffen van software voor Incident analyse en/of incidentenmanagement systemen.

Waarom SRCM?

SRCM levert een gecertificeerd hoger veiligheidskundige die zeer  ervaren is in het uitvoeren van ongevallen en incidentenonderzoek. SRCM maakt gebruik van toonaangevende software voor incidenten onderzoek en analyse zoals Investigator 3 met daarin TRIPOD-BETA en Fault Tree Analysis. We kunnen gebruik maken van een groot netwerk van deskundigen op veiligheids- en milieugebied. 

Neem voor meer informatie contact met ons op.