Jaarverslag Arbeidsinspectie 2023

Op 27 maart 2024 heeft de Arbeidsinspectie haar jaarverslag 2023 gepubliceerd. Hieronder vindt u enkele kerncijfers. Arbeidsongevallen Werkgevers zijn verplicht arbeidsongevallen te melden wanneer sprake is van een ziekenhuisopname, blijvend letsel of een dodelijke afloop. In 2023 ontvangt de Arbeidsinspectie … Lees verder →

Transformatoren kunnen ook ontploffen !

Wat veel mensen niet weten is dat ook elektrische installaties, zoals transformator stations kunnen exploderen en kunnen leiden tot brand. Oorzaak hiervan is veelal een interne kortsluiting in de transformator, bijvoorbeeld als gevolg van een isolatiefout. Bij een dergelijke kortsluiting … Lees verder →

Monitor Brzo-bedrijven 2020 naar Tweede Kamer

  Bureau BRZO+ heeft onlangs de ‘Monitor naleving en handhaving Brzo-bedrijven 2020’ aangeboden aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. De monitor geeft een beeld hoe de bedrijven het Besluit risico’s zware ongevallen in 2020 hebben nageleefd.   Deze tiende monitor … Lees verder →