Transformatoren kunnen ook ontploffen !

Wat veel mensen niet weten is dat ook elektrische installaties, zoals transformator stations kunnen exploderen en kunnen leiden tot brand. Oorzaak hiervan is veelal een interne kortsluiting in de transformator, bijvoorbeeld als gevolg van een isolatiefout. Bij een dergelijke kortsluiting kan een temperatuur worden bereikt van ca. 1.200 graden Celsius. Daarbij verdampt de in de transformatortank aanwezige olie waardoor een explosieve atmosfeer ontstaat. Bij ontsteking hiervan ontstaat een drukpiek die zich met hoge snelheid voortplant, indicatie ca. 1.200 meter per seconde. Deze drukgolf ontstaat in een gesloten transformatortank en kan een statische druk tot gevolg hebben 8 tot 10 bar (standaard voor een gasexplosie). De transformatortank is over het algemeen niet bestand tegen meer dan 1.2 bar (18 psi) en zal hierdoor scheuren waardoor de resterende olie vrijkomt. De verdampende olie kan een vervolg explosie en/of eenĀ  brand tot gevolg hebben.
Dee explosie van de transformatortank en daaruit voortkomende vervolg gebeurtenissen treden in een zeer korte tijd op, in een tijdsbestek van 200 tot 400 milliseconden. Standaardbeveiligingen zijn daarom niet geschikt om in te grijpen in een dergelijke scenario.

Ter illustratie : zie onderstaande video

 

 

Reageren is niet mogelijk.