Regeling slachtoffers beroepsziekte door gevaarlijke stoffen is in de maak..

Voor een eventuele schadevergoeding is erkenning van de beroepsziekte een voorwaarde. Een tegemoetkomingsregeling die dit proces moet versnellen, is nu voorgelegd ter internetconsultatie..

Meer dan een miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. Jaarlijks overlijden ongeveer 3.000 mensen doordat zij hieraan tijdens hun werk zijn blootgesteld. Slachtoffers die hun (voormalig) werkgever aansprakelijk willen stellen, moeten bewijzen dat ze een beroepsziekte hebben. Dit is een lange en juridisch moeizame weg. Om de procedure voor de erkenning van een beroepsziekte te verkorten en te versnellen, is een voorstel ingediend voor een tegemoetkomingsregeling. Deze ligt nu ter internetconsultatie. Belanghebbenden kunnen hierop tot 7 december 2021 commentaar leveren. Het is de bedoeling dat de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten op 1 juli 2022 van kracht wordt. De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk worden vaak jaren later pas duidelijk.

Gevaarlijke stoffen zijn sluipmoordenaar.
De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk openbaren zich vaak pas jaren nadat de blootstelling heeft plaatsgevonden. De gezondheidsschade ontstaat geleidelijk; daarom worden gevaarlijke stoffen ook wel een sluipmoordenaar genoemd. De slachtoffers zijn dan vaak al uit dienst getreden bij de werkgever waar de blootstelling plaatsvond, bijvoorbeeld omdat ze met pensioen zijn gegaan.Doordat hier zoveel tijd tussen zit, is het lastig om aan te tonen dat de ziekte is veroorzaakt door het werk. En dat is noodzakelijk om de (voormalige) werkgever of opdrachtgever aansprakelijk te kunnen stellen en aanspraak te kunnen maken op een schadevergoeding (tool).Dit traject kan jaren in beslag nemen en dat is extra wrang omdat  slachtoffers van een ernstige beroepsziekte die tijd vaak niet meer hebben
.Afwikkelen schadeclaim duurt ruim vijf jaar
Door de tegemoetkomingsregeling krijgen (ex-)werkenden (werknemers en zzp’ers) die een ernstige ziekte hebben die veroorzaakt is door werken met gevaarlijke stoffen, een eenmalige financiële tegemoetkoming van maximaal € 21.847. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden zoals een lijst van beroepsziekten die in aanmerking komen. De regeling is niet alleen bedoeld als erkenning, maar ook als tegemoetkoming in de kosten. De gedachte erachter is dat door de tegemoetkomingsregeling meer werknemers met een beroepsziekte geholpen zullen zijn, dan wanneer zij de werkgever aansprakelijk stellen. De afwikkeling van een schadeclaim duurt gemiddeld ongeveer 5,3 jaar, en kost tussen € 15.000 en € 70.000. Als niet bewezen kan worden dat de beroepsziekte is veroorzaakt door het werk, lopen slachtoffers risico dat de claim wordt afgewezen. Reageren op de consultatie kan op internetconsultatie.nl.

Aanvullende informatie/ downloads:

Artikel “Beroepsziekte op de agende: een doelmatige aanpak“.
Artikel “Opsporen en melden van beroepsziekte helpd bij preventie
Artikel “Risico-inventarisatie gevaarlijke stoffen voor de ARIE

Bron:  ArboRendement

 

Reageren is niet mogelijk.