Wat doet SRCM

Safety & Risk Consultancy Meesters B.V.

Risicobeheersing door kennis, ervaring en toewijding.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen hebben te maken met een groot aantal wettelijke verplichting op gebied van veiligheid en milieu. Diverse maatregelen, procedures en trainingen moeten er voor zorgen dat de risico’s op gebied van veiligheid en milieu beheerst worden. Het toezicht en de handhaving door de overheid is fors toegenomen. Het wordt steeds moeilijker om overheidsinstanties te overtuigen dat de risico’s voldoende beheerst worden.

De vraagstelling is: Worden met de getroffen maatregelen de veiligheid- en milieurisico’s voldoende beheerst? En als er aanvullende maatregelen nodig zijn, hoe kan dan gezorgd worden dat dit in lijn is met de overige bedrijfsdoelstellingen?

SRCM kan u hierbij helpen!

 

Wat doet Safety & Risk Consultancy Meesters B.V.?

SRCM is gespecialiseerd in het uitvoeren van veiligheidsstudies, risico-analyses en het opzetten en verbeteren van risico management systemen. Dit om te voldoen aan wet- en regelgeving (ARBO, ARIE, BRZO, Wet Milieubeheer, etc.). Ook kan ondersteuning gegeven worden bij certificering en toetsing aan normen (ISO, OHSAS, HACCP, GMP, etc). Daarnaast kunnen er verschillende trainingen verzorgd worden op gebied van procesveiligheid, voor zowel middenkader als het management.

Hoe doen we dat?

SRCM heeft een pragmatische aanpak. Aan de hand van uw specifieke organisatie- en procesdoelstellingen worden samen met u en uw medewerkers de risico’s geïnventariseerd. Dit is de basis om uw processen, rapportages en administratie verder te verbeteren. Dat kan top down, bottom up , proces voor proces, via quickscans en met groepssessies .

Tijdens een kennismakingsbezoek op uw bedrijf wordt samen met u een project afgebakend. Er wordt een offerte opgesteld. Na goedkeuring hiervan wordt er in overleg met u een planning gemaakt voor de uitvoering. Tijdens de uitvoering zal er regelmatig terugkoppeling met u zijn over de voortgang.

De werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd op locatie van het bedrijf. Dit is nodig voor inventarisatie, overleg en afstemming van diverse zaken. Een verdere uitwerking van zaken kan plaatsvinden ten kantore van SRCM.

Wat levert het op?

Uw bedrijfsvoering is verbeterd en het (proces-) veiligheidsbewustzijn in uw bedrijf is verhoogd. U heeft meer inzicht gekregen in de beheersing van uw procesveiligheidsrisico’s en kunt deze risico’s met op maat gesneden adviezen nog verder minimaliseren. U voldoet aan wet- en regelgeving en dat kunt u tijdens overheidsinspecties laten zien. Uw relatie met de overheid (bevoegd gezag voor wet milieubeheer en BRZO, arbeidsinspectie en brandweer) is verbeterd.

Wat zijn de kernactiviteiten?

Naast opzetten en verbeteren van veiligheid- en milieuzorgsystemen en veiligheidsrapporten is SRCM primair gericht op risicomanagement gebaseerde trajecten, inventarisaties, trainingen, interne audits en het opzetten van systemen om te voldoen aan wet- en regelgeving (compliance). Naast uitvoering van verschillende veiligheidsstudies en risicoanalyse en het geven van trainingen bij bedrijven, worden er ook lessen verzorgd op gebied van risicomanagement aan onder andere de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader).

Wat is onze deskundigheid?

SRCM wordt geleid door Willy Meesters. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische en farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen  SRCM is gespecialiseerd in het introduceren van nieuwe chemische processen en verbetering van bestaande processen. Daarbij wordt gefocussed op efficiency, kwaliteit, veiligheid en milieu. SRCM levert een hoger veiligheidskundige (HVK) met een achtergrond op gebied van chemische technologie, productie en bedrijfskunde, Voor het op peil houden van kennis worden er regelmatig opleidingen gevolgd en congressen en symposia bezocht. Om aantoonbaar aan de huidige eisen te voldoen die gesteld worden in de beroepsgroep, is het volgende gerealiseerd:
– Opname in het Register van de NVVK (Nederlandse Vereniging Voor Veiligheidskundigen).
– Certificering als Functional Safety Engineer, door TUV Rheinland
– Certificering als Hoger Veiligheidskundige, door SKO-Hobeon.

Neem voor meer informatie contact met ons op.