Veiligheidsstudie

Veiligheidsstudies.

Het uitvoeren en het tijdig reviewen van veiligheidsstudies is noodzakelijk om de veiligheid te borgen en zonodig te verhogen binnen bedrijven. Dergelijke studies dienen uitgevoerd te worden in het ontwerpstadium en of bij belangrijke wijzigen van een proces of installatie.

Bedrijven die vallen onder het BRZO of de ARIE regeling zijn wettelijk verplicht om hun risico’s in kaart te brengen en periodiek (tenmiste eens per 5 jaar) te toetsen met veiligheidsstudies. Bij overheidsinspecties wordt vaak gevraagd om inzicht te geven in de stand van zaken en de actualiteit van de veiligheidsstudies. Risicobeheersing begint immers bij het inzichtelijk hebben van de risico’s.

SRCM kan u helpen bij het coördineren en uitvoeren van dergelijke studies. Onze uitgebreide en jarenlange ervaring op het gebied van veiligheidsstudies  staat garant voor maatwerk en kwaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van “state of the art” software. Voorbeelden van typen veiligheidsstudies zijn:

  • HAZOP (Hazard and Operability Study)

  • WHAT-IF (Zogenaamde “What-IF” analyse)

  • SWIFT (Gestructureerde What-IF)

  • FMEA (Failure Mode and Effect Analysis),

  • FMECA (Failure Mode, Effect and Criticallity Analysis),

Wat leveren veiligheidsstudies op?

Wanneer in een vroegtijdig stadium grote risico’s naar voren komen, dan kunnen deze doorgaans nog vrij eenvoudig en tegen beperkte kosten verkleind worden. Veiligheidsstudies levret het volgende op:

  • Inzicht in de risico’s waardoor ongelukken, incidenten en onnodig productie oponthoud kunnen worden voorkomen.
  • Een efficiënt, doelmatig en veilig proces
  • Inzicht in de bestaande beheersmaatregelen en hun (benodigde) effectiviteit.
  • Aanbevelingen voor verdere risicoreductie / procesverbetering om te komen tot acceptabele “rest-risico’s”.

Deelname aan veiligheidsstudies maakt dat betrokkenen hun proceskennis verder vergroten en op de hoogte blijven van de (noodzaak van de ) verschillende preventieve en repressieve veiligheidsmaatregelen. Wanneer een bedrijf haar veiligheidsstudies “op orde” heeft, voldoet ze in dit opzicht aan de (BRZO / ARIE) wetgeving.

Neem voor meer informatie contact met ons op.