Meerjarenplan 2019 – 2022 Inspectie SZW gepubliceerd.

01 Dec 2018: Onlangs is het meerjarenplan 2019-2022 en het jaarplan 2019 van de Inspectie SZW gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven dat de Inspectie SZW zich in de komende jaren actief wil gaan inzetten voor het voorkomen van ongevallen, arbeidsuitbuiting en andere misstanden. De inspectiedienst is van mening dat werkgevers en werknemers zich meer bewust moeten zijn van het belang van veiligheid in hun bedrijf. De Inspectie SZW verstevigt daarom het toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk. Hiervoor worden extra medewerkers aangenomen. Het Meerjarenplan 2019-2022 en het Jaarplan 2019 zijn verstuurd naar de Tweede Kamer.

In het Meerjarenplan 2019-2022 en bijbehorende Jaarplan 2019 staat beschreven dat de Inspectie actiever gaat handhaven. In het Regeerakkoord staat dat er ieder jaar €50 miljoen extra vrijgemaakt wordt om het handhavingssysteem te verbeteren.

Voor de bedrijven betekent dit dat de inspectiedruk de komende jaren zal toenemen. Met de extra middelen kunnen meer bedrijven geinspectieerd worden dan en kan er intensiever worden gehandhaafd. Een groot deel van de extra capaciteit zal worden  ingezet op het thema eerlijk werk. De Inspectie richt zich op het bestrijden van oneerlijk werk, onderbetaling en uitbuiting.

De onderwerpen werken me gevaarlijke stoffen an arbeidsdiscriminatie krijgen ook meer aandacht. Het toewijzen van inspectiecapaciteit voor de komende vier jaar is gebaseerd op een nieuwe en verbeterde risicoanalyse en omgevingsanalyse. De Inspectie streeft ernaar haar middelen vooral in te zetten op de meest risicovolle situaties en bedrijven, bijvoorbeeld werkgevers die willens en wetens de wet overtreden. De Inspectie wil hierin samenwerken met andere overheidsinstanties, brancheorganisaties en vakbonden.

Download hier: Het meerjarenplan Inspectie SZW 2019-2022

Download hier: Het Jaarplan 2019

Bron : SZW

Gepost door

Willy Meesters is senior consultant procesveiligheid bij SRCM en doceert procesveiligheid aan de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader). Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische / farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen.

Reageren is niet mogelijk.