Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden 2013-2017

01 Dec 2018: De inspectie SZW heeft onlangs de monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden gepubliceerd. Deze monitor bevat de cijfers en trends in de gemelde en onderzochte ongevallen en klachten over de periode 2013 t/m 2017. In de bijlage zijn tabellen opgenomen waarmee in meer detail kan worden gekeken naar de achtergrondkenmerken van slachtoffers en werkgevers betrokken bij de onderzochte arbeidsongevallen.

Download link : Monitor klachten en ongevallen 2013-2017

Bron: SZW.

 

Gepost door

Willy Meesters is senior consultant procesveiligheid bij SRCM en doceert procesveiligheid aan de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader). Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische / farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen.

Reageren is niet mogelijk.