Veiligheidsbeheerssysteem

Veiligheidsbeheerssysteem ( VBS )

Bedrijven die vallen onder het BRZO, het Besluit Risico Zware Ongevallen, dienen te beschikken over een veiligheidsbeheerssysteem (VBS). Het VBS is een managementsysteem op het gebied van de beheersing van veiligheidsrisico’s. Het beschikken over een VBS geldt ook voor ARIE-plichtige bedrijven.

Het totale Veiligheidsmanagementsysteem binnen een onderneming wordt gevormd door het Preventiebeleid Zware Ongevallen en het ter uitvoering en vaststelling van dit PBZO beleid opgestelde en geïmplementeerde Veiligheidsbeheerssysteem. Doelstelling van het VBS is dat er continue verbetering gerealiseerd wordt op het gebied van veiligheid en milieu. De norm voor het VBS is de NTA 8620.

Een Veiligheidsbeheerssysteem is opgebouwd rondom een aantal vastgestelde elementen:

  • element a. Referenties naar de algemene documenten uit andere managementsystemen;
  • element b. De organisatiestructuur;
  • element c. De identificatie van gevaren en boordeling van de risico’s;
  • element d. Het toezicht op de uitvoering;
  • element e. Wijzigingen;
  • element f. Noodsituaties;
  • element g. Toezicht op de prestaties;
  • element h. Audits en beoordeling.

De opzet van de NTA 8620 is zodanig gekozen dat deze op simpele wijze in lijn te brengen is met de ISO 9001 en ISO 14001 normen.

Wanneer u al beschikt over een Veiligheidsbeheerssysteem, en u wilt vaststellen in hoeverre deze voldoet aan de NTA 8620 norm, kunnen wij voor u een “gap analyse” uitvoeren. Met het uitvoeren van de gap-analyse wordt vastgesteld hoe het VBS “in lijn” kan worden gebracht met de NTA 8620.

SRCM kan u helpen met het opzetten, implementeren en verder verbeteren van uw VBS volgens de NTA 8620.