PSM Masterclass – voor Managers.

Process Safety Management Masterclass – voor Managers.

Trainingsdata : kunnen in overleg met u worden ingepland.
Plaats: Nader te bepalen, zonodig kan dit bij u op locatie.
Minimaal aantal deelnemers : 4
Kosten per persoon: 1500 euro (excl. BTW)

Resultaat : Het resultaat van de masterclass is dat de manager:
• kennis heeft van wet- en regelgeving op gebied van procesveiligheid;
• kennis heeft van de structuur en inhoud van een veiligheidsbeheerssysteem;
• weet welke methodieken er zijn voor risicobeheersing en incidentmanagement;
• een goede veiligheidscultuur kan realiseren;
• verschillende procesveiligheid “best practices” kent;
• inzicht in hoe te voldoen aan wettelijke eisen op gebied van procesveiligheid.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor managers en operationeel verantwoordelijken, uit zowel hoger management als middenkader. Bijvoorbeeld: productie managers, technologie managers, maintenance managers etc.

Programma : De volgende onderwerpen komen aan bod:

Dag 1. Process Safety Management (PSM) en Process Safety Culture.
– Inleiding procesveiligheid
– Wet- en regelgeving: Seveso, BRZO,ARIE, ARbowet, Reach.
– Richtlijnen: PSM guidelines, PGS, ATEX, PED, etc/
– Managementsystemen: ISO, OHSAS, GMP, NTA.
– Procesveiligheidscultuur (evalueren en verbeteren)
Dag 2. Process Safety Tools en Methodieken.
– Risico analyse methodieken: QRA, HAZOP, WHAT-IF, LOPA, SIL,
– Barrier Based Risk Management: BOWTIE.
– Incident onderzoek: TRIPOD Beta.
– Case studies: HAZOP, BOWTIE en TRIPOD Beta.

U kunt u aanmelden via onze contact pagina