PSM Masterclass – voor Engineers

Process Safety Management Masterclass – voor Engineers.

Trainingsdata : kunnen in overleg met u worden ingepland.
Plaats: Nader te bepalen, zonodig kan dit bij u op locatie.
Minimaal aantal deelnemers : 4
Kosten per persoon: 2500 euro (excl. BTW)

Resultaat : Het resultaat van de masterclass is dat de cursist:
• inzicht in hoe te voldoen aan wettelijke eisen op het gebied van procesveiligheid;
• verschillende risicomanagement methodieken vanuit best practices leert kennen;
• ervaring opdoet in het toepassen van deze methodieken middels oefeningen.

Voor wie?
De cursus is bedoeld voor engineers zoals process engineers, production engineers, maar ook zeker voor veiligheidskundigen en SHEQ medewerkers.

Programma per dag
Iedere opleidingsdag staat een ander thema vanuit procesveiligheid centraal.

 • Dag 1. Process Safety Management (PSM) en Process Safety Culture.
  – Inleiding procesveiligheid;
  – Inherente veiligheid, sustainability en procesveiligheidscultuur;
  – Process Life Cycle en bijbehorende SHEQ aspecten en methodieken;
  – Case study: Concept design van een inherent veilige productie unit.
 • Dag 2. Detailed Design, Procurement & Construction 
  – Contractor management, commissioning & qualification (IQ, OQ, PQ);
  – Wet- en regelgeving: Seveso, BRZO, Arbowet, WM, PGS richtlijnen;
  – Veiligheidsmanagementsysteem (VMS): PBZO en VBS;
  – Risico analyse methodieken: QRA, HAZOP, WHAT-IF, LOPA, SIL;
  – Case study: HAZOP study van een Detailed Design & LOPA / SIL study.
 • Dag 3. Process Safety in Plant Operations 
  – Pre-startup Safety Review (PSSR) en ingebruikname productie unit.
  – Case study: PSSR van een productie installatie.
  – Explosieveiligheid: ATEX 95, ATEX 137 en explosieveiligheid.
  – Operation control, Management Of Change (MOC), audits & reviews.
  – Key Performance Indicators (KPI’s) voor procesveiligheid.
  – Case studie: Procesveiligheids KPI’s voor bestaand productieproces.
  – Barrier Based Risk Management (Bowtie)
  – Case studie: BOWTIE van bestaand productie proces.
  – Risico analyse methodieken: QRA, HAZOP, WHAT-IF, SIL, LOPA.
  – Case studie: HAZOP study van een Detailed Design & LOPA / SIL study.
 • Dag 4. Incident Management, 
  – Incident management & Emergency Preparedness
  – Incident investigation (TRIPOD Beta)
  – Uitwerken TRIPOD Beta analyse ongeval bestaande installatie
  – Case studie: TRIPOD Beta analyse ongeval met gevaarlijke stof

U kunt u aanmelden via onze contact pagina