PBZO document

Het PBZO document

Alle bedrijven die onder het BRZO, het besluit Risico’s Zware Ongevallen, vallen zijn verplicht om een preventiebeleid ter voorkoming van zware ongevallen op te stellen en vast te leggen in het PBZO document. In dit document moet op een aantal gedefinieerde onderwerpen worden aangegeven wat het veiligheidsbeleid van het bedrijf inhoudt en hoe dit vorm wordt gegeven, zodat de risico’s worden beheerst.

Het PBZO document bevat een door de directie ondertekende beleidsverklaring waarin de beginselen en hoofddoelstellingen van het beleid ter voorkoming van zware ongevallen zijn opgenomen, en waarop het bedrijf kan worden aangesproken.

Het PBZO document is de “kapstok” van het totale veiligheidsmanagementsysteem. Er moet een regelkring herkenbaar zijn waarin het risico, het beleid, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en de getroffen maatregelen duidelijk met elkaar samenhangen.

In het PBZO document wordt verder o.a. aandacht geschonken aan:

  • Het inzichtelijk maken van de risico’s in een risicomatrix;
  • De wijze van identificatie van de ongewenste gevaren en situaties;
  • Naleving van wet- en regelgeving;
  • Veiligheidsdoelstellingen.

SRCM kan u helpen met het bepalen van uw PBZO beleid en het opstellen van het PBZO document.