Coördineren BRZO

Coordineren BRZO voor Bedrijven

Bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, moeten voldoen aan de veiligheidsnormen uit het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO 2015). Hierin staat per situatie omschreven welke maatregelen nodig zijn om het risico op ongelukken zo klein mogelijk te houden.

Bedrijven die vallen onder het BRZO, het Besluit Risico Zware Ongevallen, dienen te beschikken over een adequaat veiligheidsmanagementsysteem. Binnen een onderneming wordt dit gevormd door het Preventiebeleid Zware Ongevallen (PBZO) en het  bijbehorende opgestelde en geïmplementeerde Veiligheidsbeheerssysteem (VBS). De norm voor het VBS is de NTA 8620. Het beschikken over een VBS geldt ook voor ARIE-plichtige bedrijven. Een Veiligheidsbeheerssysteem is opgebouwd rondom een aantal vastgestelde elementen:

  • VBS a. Onderdelen van het algemene beheerssysteem
  • VBS b. De organisatie en de werknemers.
  • VBS c. De identificatie van de gevaren en de beoordeling van de risico’s van zware ongevallen
  • VBS d. Beheersing van de uitvoering
  • VBS e. De wijze waarop wordt gehandeld bij wijzigingen
  • VBS f. De planning voor noodsituaties.
  • VBS g. Toezicht op de prestaties
  • VBS h. Audits en beoordeling A Uitvoeren van audits

De opzet van de NTA 8620 is zodanig gekozen dat deze op simpele wijze in lijn te brengen is met de ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001 normen.

SRCM kan u helpen met het opzetten en implementeren van een VBS volgens de NTA 8620.

Uitvoeren GAP analyse VBS en NTA 8620
Wanneer u al beschikt over een Veiligheidsbeheerssysteem, en u wilt vaststellen in hoeverre deze voldoet aan de NTA 8620 norm, kunnen wij voor u een “gap analyse” uitvoeren. Met het uitvoeren van de gap-analyse wordt vastgesteld hoe het VBS “in lijn” kan worden gebracht met de NTA 8620.

Neem voor meer informatie contact met ons op.