BRZO Quickscan

De BRZO Quickscan

Naar aanleiding van recente ongevallen in binnen- en buitenland maken veel bedrijven zich zorgen of ze daadwerkelijk in ‘control’ zijn. Uit veel ongevalsrapporten blijkt dat, voorafgaand aan de dag dat het echt misging, er in de meeste gevallen al langer sprake was van technische en organisatorische problemen en onvoldoende aandacht hiervoor van het management. Vaak wordt dan gezegd dat de veiligheidscultuur tekort heeft geschoten, maar wat is dat nu precies? Veiligheidscultuur is een razend populair maar ook een lastig begrip. 

Bij BRZO inspecties wordt in de eerste plaats gekeken of bedrijven voldoen aan de wetgeving. Bedrijven moeten hun risico’s goed in kaart gebracht hebben, een effectief veiligheidsmanagement systeem (VMS) hanteren en streven naar continue verbetering. In het VMS moet het preventiebeleid geformuleerd zijn en er moet invulling gegeven worden aan de 7 veiligheidsbeheerssysteem (VBS) elementen. Ook dienen de bedrijven een goede veiligheidscultuur te hebben.

De Hearts & Minds Cultuurladder.

Een manier om veiligheidscultuur in kaart te brengen is door gebruik te maken van de Hearts & Minds methode. Nadat het ontwikkelingsniveau op de  cultuurladder is vastgesteld, kan het bedrijf zich verder ontwikkelen door te verbeteren. De Hearts & Minds is bekend in verschillende industrietakken waaronder de chemische industrie in Nederland. Sinds kort wordt deze methode ook gebruikt door de de inspectie SZW (arbeidsinspectie).

Waarom de BRZO Quickscan?

Met de BRZO quickscan kan in korte tijd een inzicht verkregen worden aan het al dan niet voldoen aan de BRZO wetgeving en in de veiligheidscultuur van het bedrijf. Zo kunt u direct zien op welk van de VBS elementen u goed en minder goed scoort en waar u staat op de cultuurladder. Met dit inzicht kunt u snel de juiste maatregelen nemen om de veiligheid in uw bedrijf op een hoger plan te krijgen. U bent dan eveneens beter voorbereid op toekomstige BRZO inspecties.

Werkwijze

Voor elk van de 7 VBS elementen uit het BRZO zijn verschillende sub-elementen gedefinieerd. Na een rondgang door uw bedrijf en na interviews met een aantal medewerkers wordt de quickscan verder uitgewerkt. Dit gebeurt samen met de veiligheidskundige of de opdrachtgever. Hierbij wordt voor ieder BRZO sub-elementen een Hearts & Minds score toegekend. Vervolgens wordt voor ieder VBS element de score bepaald en wordt een spider diagram gemaakt.

Wat kunt verwachten?

Nadat het onderzoek voor de quickscan is uitgevoerd worden de resultaten uitgewerkt in een overzichtelijk rapport.

Hierin worden de scores van de (sub-)elementen toegelicht en onderbouwd. Waar nodig worden aanbevelingen gegeven ter verbetering. Deze aanbevelingen worden gerangschikt naar prioriteit in een plan van aanpak. Het rapport zal in concept worden aangeboden aan de opdrachtgever voor eventuele aanvullingen of correcties. Vervolgens wordt een definitief exemplaar uitgegeven.

Indien gewenst kan een presentatie verzorgd worden voor het management.