Nieuwe best practices voor werken op hoogte in het logistieke proces

20-april-2013: Om de risico’s van het werken op hoogte bij logistieke processen beter te beheersen zijn er onlangs de nieuwe guidelines verschenen:

Best practice guidelines for the safe working at height in the chemical
logistics supply chain.

Deze guidelines zijn opgesteld door CEFIC (European Chemical Industry Council) samen met ECTA (European Chemical Transport Association) en FECC (European Association of Chemical Distributors).

Daarmee proberen zij het logistieke proces op een dusdanige manier te uniformeren/harmoniseren dat er op het gebied van veiligheid, kwaliteit en efficiency verbeteringen kunnen worden doorgevoerd.

De VNCI beveelt de nieuwe guidelines ook aan bij haar leden. De nieuwe guidelines kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de veiligheid en efficiency van de laad- en losactiviteiten. 

Vooral bij de wat kleinere bedrijven die maar af en toe een vrachtwagen of tankauto ontvangen vindt nog wel eens een gevaarlijke situatie plaats”, zegt Macco Korteweg Maris, beleidsmedewerker (transport)veiligheid bij de VNCI. “Daarbij voert de chauffeur werkzaamheden uit die hij eigenlijk niet zou moeten doen, zoals het nemen van monsters bovenop de tankwagen.” Deze richtlijn geeft, in samenhang met een andere Cefic/ECTA Best Practice (Guidelines on safe loading and unloading of freight vehicles), ook aan wie waarvoor verantwoordelijk is bij het vervoer van onder andere gevaarlijke stoffen.

De richtlijn toont aan de hand van een aantal best practices bovendien wat de meest veilige werkwijze is als er op hoogte gewerkt moet worden. De VNCI, die via Cefic bij het opstellen van de richtlijn betrokken is geweest, raadt vervoerders en ontvanger dan ook aan om de richtlijn te gebruiken. Dit betekent dat sommige verladers en ontvangers van chemische producten hun werkwijze zullen moeten aanpassen, door bijvoorbeeld speciale trappen of een veiligheidsharnas aan te schaffen en te gebruiken

Bron: VNCI

 

Achtergrond informatie m.b.t. het werken op hoogte.

Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een arbeidsongeval. Jaarlijks vinden in Nederland duizenden ongevallen plaats bij het werken op hoogte, veelal met ernstige gevolgen. Eén op de vijf arbeidsongevallen met dodelijke afloop is het gevolg van een val van hoogte. De meeste van deze ongevallen zijn het gevolg van: het verlies van evenwicht, onvoldoende beveiliging of het ontbreken daarvan en verkeerd gebruik van arbeidsmiddelen zoals ladder, steiger.

Op een werkplek waar het gevaar bestaat om 2,50 meter of meer te vallen, is in ieder geval sprake van valgevaar. Dit betekent dat er sprake is van een verhoogd risico dat zelfs fatale gevolgen kan hebben.
Werkzaamheden op hoogte mogen daarom alleen worden uitgevoerd vanaf een veilige en ergonomisch verantwoorde steiger, stelling, bordes of werkvloer. Als dat niet mogelijk is, dient het meest geschikte arbeidsmiddel gekozen te worden om het werk zo veilig mogelijk te kunnen uitvoeren. Uit de risico-inventarisatie en –evaluatie (ri&e) zal moeten blijken wat het meest geschikte middel is in een bepaalde situatie.

 

Wet- en regelgeving voor werken op hoogte

Er zijn verschillende wetten en richtlijnen opgesteld rondom het werken op hoogte:

-Arbobesluit artikel 3.16: Voorkomen valgevaar. De werkgever moet de nodige maatregelen treffen.

-Arbobesluit artikel 7.23: Gebruik van arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, zoals ladders, steigers en trappen.

Gepost door

Willy Meesters is senior consultant procesveiligheid bij SRCM en doceert procesveiligheid aan de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader). Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische / farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen.

Reageren is niet mogelijk.