PGS15 : Nieuwe handleiding nu beschikbaar

18-april-2015: Van de onlangs geactualiseerde PGS 15 richtlijn is nu een handleiding verschenen. De handleiding is tot stand gekomen door een brede inventarisatieronde onder de gebruikers van de website van kenniscentrum InfoMil. 

Relevante documenten

Om gebruikers van de PGS15 te ondersteunen in het gebruik van de publicatie is deze Handleiding PGS 15 ontwikkeld. Deze Handleiding is geen vervanging voor de PGS15 en bevat geen volledige weergave van de eisen uit PGS15. De Handleiding is bedoeld om toelichting en uitleg te geven over de inhoud van PGS15 en biedt daarnaast hulpmiddelen voor de toepassing van de publicatie.

Handleiding PGS 15:2005.
De voorgaande PGS 15 wordt in veel regelgeving nog toegepast, voor toepassing van deze versie van PGS15 is nog een handleiding beschikbaar.

Indeling Handleiding analoog aan PGS15

De indeling van de Handleiding is analoog aan de opbouw van de PGS15. Via onderstaande links komt u direct bij de betreffende hoofdstukken van de handleiding. Deze komen overeen met de naamgeving en de opbouw van de PGS15.

Link naar de nieuwe handleiding voor de huidige PGS 15 

Gepost door

Willy Meesters is senior consultant procesveiligheid bij SRCM en doceert procesveiligheid aan de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader). Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische / farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen.

Reageren is niet mogelijk.