Concept van PGS 12 ‘ammoniak: opslag en verlading’ is beschikbaar voor commentaar

16 april 2013 : Een concept van PGS 12 ‘ammoniak: opslag en verlading’ is momenteel beschikbaar voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.  Het betreft een volledige revisie van de voorgaande PGS 12 uit 1999. Het opstellen heeft plaatsgevonden in het PGS 12-team dat onderdeel is van de PGS-beheerorganisatie. 


Status concept

Het concept van PGS 12 heeft nog niet de status van een PGS richtlijn. De tekst kan na de commentaarperiode zowel redactioneel als inhoudelijk veranderen. Pas in een volgend stadium en na verwerking van eventueel commentaar zal de PGS ter goedkeuring worden voorgelegd aan de PGS-programmaraad.  

Aanleiding en omvang actualisatie

In het Kabinetsstandpunt AGS-advies PGS 12 van 2 september 2010 heeft de toenmalige Minister van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aan de PGS-programmaraad gevraagd de actualisatie van de PGS 12 te starten. De actualisatie is een volledige herziening van de PGS 12. 

Doelen van de actualisatie

–  actualiseren van de huidige PGS 12, wat betreft onjuistheden zoals:
–  wettelijke tegenstrijdigheden;
–  relaties aangeven naar de juiste milieuwetgeving;
–  aanpassen aan de laatste stand der techniek en voortschrijdende inzichten;
–  verwijzingen aanbrengen naar Europese Richtlijnen.

Nadere inhoudelijke informatie

In het PGS 12-team is zorgvuldig afgewogen of de opgenomen voorschriften voor de doelgroep uitvoerbaar en proportioneel zijn. De layout is nog niet optimaal, die zal bij de definitieve publicatie worden geperfectioneerd.

Commentaar leveren
U kunt het concept PGS 12 downloaden. Vervolgens wordt u gevraagd met de wijzigingstabel uw wijzigingsvoorstellen zo volledig en helder mogelijk te formuleren en aan ons op te sturen.

LET OP: Wijzigingsvoorstellen die niet in de bovengenoemde wijzigingstabel worden geleverd of na de deadline binnenkomen worden niet behandeld.

U kunt uw reactie uiterlijk tot 16 juni 2013 a.s. sturen aan pgs@publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Vervolgstappen

Het commentaar zal vervolgens worden besproken in het PGS 12-team. Na goedkeuring door de PGS-programmaraad is de verwachting dat een nieuwe versie van PGS 12 in het laatste kwartaal van 2013 wordt gepubliceerd.

 

Bron: http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

Gepost door

Willy Meesters is senior consultant procesveiligheid bij SRCM en doceert procesveiligheid aan de opleiding voor Hogere Veiligheidskundigen (HVK-Kader). Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de chemische / farmaceutische industrie op gebied van productie management, procestechnologie, procesveiligheid en veiligheid- en milieuzorgsystemen.

Reageren is niet mogelijk.